Prehľadne spracované dôležité zmeny, ktoré okrem iného ovplyvnia aj samotné predkladanie ponúk.

Naučte sa ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument.

Kurz je určený pre hospodárske subjekty, verejných obstarávateľov a obstarávateľov.