Prehľadne spracované všetky novinky a zmeny, ktoré prináša malá novela.

Kurz je určený pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.