Pomocník

1.      REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE

Registrácia je bezplatná a je potrebná pre prístup ku vzdelávacím kurzom.

Registrovať sa môžete bezplatne kliknutím na odkaz: REGISTRÁCIA


V prípade, že už registrovaný ste, prihlásiť sa môžete na úvodnej stránke v pravom hornom rohu. 

Po zadaní Vášho prihlasovacieho mena a hesla  potvrdíte vstup stlačením červeného tlačidla Log in.


Zabudnuté prihlasovacie meno alebo heslo?

Pokiaľ ste zabudli prihlasovacie meno alebo heslo, môžete si ho opätovne vygenerovať tu: ZABUDNUTÉ PRIHLASOVACIE ÚDAJE


Zmena hesla

Vaše heslo si môžete zmeniť klinutím tu: ZMENA PRIHLASOVACIEHO HESLA


   

2.      KATEGÓRIE KURZOV

Obsah každého kurzu je navrhnutý a prispôsobený tak, aby priniesol čo najviac podstatných a dôležitých informácii. Práve preto sú kurzy delené do dvoch základných kategórii:

a)      Verejní obstarávatelia/obstarávatelia

b)      Uchádzači (Hospodárske subjekty)

Katalóg všetkých kurzov nájdete tu: Katalóg kurzov

 

3.      OBJEDNANIE KURZU (platba, dĺžka trvania prístupu do kurzu, pridanie účastníka)

 

1.   

2.   

3.   

3.1.  Výber kurzu z katalógu kurzov

Zakúpiť kurz si môžete z Katalógu kurzov. Po vyplnení objednávkového on-line formulára Vám bude do 24 hodín sprístupnený kurz a zaslaná faktúra na úhradu. O sprístupnení kurzu Vás budeme informovať na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii konta na náš vzdelávací portál najneskôr do 24 hodín od jeho objednania.

 

3.2.  Dĺžka trvania prístupu do kurzu

Prístup do zakúpeného kurzu je na dobu 12 mesiacov. Znamená to, že sa kedykoľvek môžete ku kurzu vrátiť a zopakovať si ho (napr. aj po niekoľkých mesiacoch).

 

4.      OBSAH KURZOV (diskusia, aktivity, cvičenia)

4. 


4.1.  Diskusia

V každom kurze je možné diskutovať s účastníkmi aj lektormi v sekcii Fórum noviniek. Tu má každý účastník aj lektor možnosť otvoriť novú diskusnú tému (alebo zapojiť sa do už vytvorenej) a pýtať sa, vymieňať si informácie, skúsenosti, názory. Takto sa dokážeme skutočne efektívne učiť  a zdieľať skúsenosti z praxe.

 

4.2.  Obsah a cvičenia

Kurz je tvorený zvyčajne videom, ktoré doprevádza zaujímavú prezentáciu. Vo vybraných kurzoch si budete môcť získané teoretické aj praktické informácie upevniť a overiť v interaktívnych cvičeniach a aktivitách.

 

Last modified: Wednesday, 14 June 2017, 8:42 AM