Katalóg kurzov

4 zmeny pre uchádzačov prichádzajúce s malou novelou
   • Obsah kurzu:
    • Jednoobálkové predkladanie ponúk
    • Vyhodnocovanie referencií
    • Preukázanie splnenia podmienok účastí, ak k nemu nedošlo pred vyhodnotením ponúk
    • Zmena konania o námietkach pri podlimitnom postupe
   • Lektor: Mgr. Jaroslav Lexa,
   • Dĺžka trvania video kurzu: 12 minút
   • Určený pre: Uchádzačov (hospodárske subjekty)
   • Cena: 15€ s DHP
   • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
   • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť.
   • Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: 4 zmeny pre uchádzačov prichádzajúce s malou novelou

Kurz bol publikovaný 31.10.2017 a je aktuálny. Objednávkový formulár nájdete v spodnej časti stránky


Malá novela zákona o verejnom obstarávaní
   • Obsah kurzu:
    • Podlimitná výnimka na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
    • Výnimka na nákup umeleckého diela
    • Výnimka "štátny in-house"
    • Výnimka pre verejné vysoké školy a VO podľa §7,
    • Výnimka pre nákup potravín,
    • Vyhľadávanie už existujúcich referencií,
    • Zmena ustanovenia §55,
    • Nové možnosti dynamického nákupného systému,
    • Zjednodušenie a zrýchlení podlimitných zákaziek bez EKS,
    • Zmeny pri EKS
   • Lektor: Mgr. Jaroslav Lexa,
   • Dĺžka trvania video kurzu: 12 minút
   • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľovobstarávateľov
   • Cena: 15€ s DHP
   • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
   • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť.
   • Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: Malá novela zákona o verejnom obstarávaní

Kurz bol publikovaný 23.9.2017 a je aktuálny. Objednávkový formulár nájdete v spodnej časti stránky


Jednotný európsky dokument (Ako ho vyplniť a skontrolovať)
   • Obsah kurzu:
    • Čo je JED
    • Aký je účel JED-u
    • Ako a kto predkladá JED
    • Ako a kde overíte zápis
    • Praktická ukážka vypĺňania a kontroly JED-u  
   • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová (Návesňáková),
   • Dĺžka trvania video kurzu: 57 minút
   • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
   • Cena: 26€ s DHP
   • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
   • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť.
   • Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: Jednotný európsky dokument (ako ho vyplniť a skontrolovať)

Kurz bol publikovaný 3.5.2017 a je aktuálny. Objednávkový formulár nájdete v spodnej časti stránky


Zákon o registri partnerov verejného sektora
   • Obsah kurzu:
    • Pravidlá účinnosti zákona
    • Kedy musíte overovať zápis v Registri partnerov verejného sektora (RPVS)
    • Kto musí byť zapísaný v RPVS
    • Ako a kde overíte zápis
    • Čo sa stane v prípade, ak uzavriete zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v RPVS
    • Čo robiť s odkazmi v zmluvách a súťažných podkladoch na Register konečných užívateľov výhod
    • RPVS z pohľadu subdodávateľov  
   • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová (Návesňáková), Mgr. Jaroslav Lexa
   • Dĺžka trvania video kurzu: 37 minút
   • Určený pre: Verejných obstarávateľovobstarávateľov
   • Cena: 15€ s DHP
   • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
   • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť.
   • Krátku ukážku kurzu si môžete pozrieť tu: Zákon o registri partnerov verejného sektora
Kurz bol publikovaný 6.12.2016. Posledná aktualizácia 30.1.2017. Kurz je aktuálny.


Last modified: Tuesday, 31 October 2017, 12:29 PM